Pre našu stavebnú firmu by sme potrebovali redesignovat logo. Malo by obsahovať “MF stav” a byť na pohľad stavebné.

Riešenie

Logo využíva hlavné 2 písmená MF, ktoré v logotype vytvárajú dojem domu – stavebnej firmy. Font je ostrý, hranatý aby vyjadroval precíznosť pri praci.

Využité technológie

  • Adobe Illustrator

Poskytnuté služby

  • Grafické služby
  • Vytvorenie 3 rôznych návrhov loga